Emile D'hooge

 

Vereniging ter ere van de stichtersfamilie D'hooge en ter bevordering van contacten tussen

alle oud-werknemers van de opeenvolgende D'hooge-bedrijven voor wasserijmachines (1911-2011)

 

   De vereniging heeft tot doel:

- het bevorderen van de contacten tussen familieleden van Emile D'hooge (1879-1954), kaderleden en werknemers van de voormalige constructiebedrijven van wasserijmachines (1911-2011) Emile D'hooge, Em. D'hooge, D'hooge Industries, D'hooge ILG, D'hooge LSG (Ipso-Jensen) en Alliance laundry systems, met achtereenvolgende vestigingen te Gent, Ledeberg en Nazareth;

- het organiseren van activiteiten, zoals reŁnies, voordrachten, tentoonstellingen, enz.;

- het vrijwaren en veilig stellen van het familiearchief van stichter Emile D'hooge en verwante families;

- het verzamelen en bewaren, al dan niet digitaal, van alle socio-economische, technische en andere bedrijfsdocumenten, voorwerpen en machines van hogergenoemde en verwante bedrijven

- het bevorderen en ondersteunen van geschiedkundig onderzoek naar de textielreiniging in BelgiŽ.

 

 

 

Emile D'hooge (1879-1954) senior        Emile D'hooge (1919-1962) junior

 

 

VOORDRACHT  "Wasserijen in Oost-Vlaanderen, een verhaal van wassen, drogen en strijken"

TENTOONSTELLING  "Wasserij der Vlaanderen" 

REUNIE  herinneringen - contacten - uitwisselen gegevens ...

HISTORIEK  tijdsband 1911-2011

 

 

Dank voor Uw interesse ,

Felix Waldack, archivaris